Monthly Archives: sierpień 2016

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

Wielu rodzicom i nauczycielom trudno jest zrozumieć, dlaczego kary i nagrody są złe. Jeszcze trudniej zrozumieć szkodliwość oceniania opisowego, które wiąże się z wyrażaniem...   Read More

Alfie Kohn „Wychowanie bez nagród i kar”

Jedną z moich wakacyjnych lektur było „Wychowanie bez nagród i kar” Alfie Kohna. Jeśli chciałabym podsumować książkę krótko, napisałabym: Książka fascynująca, głęboko mądra, trudna...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.