Dodajemy odwagi

Żeby działać nieschematycznie i wytyczać nowe szlaki potrzeba bardzo dużo odwagi. Skąd ją brać, kiedy powszechnie obowiązującą normą jest działanie schematyczne i podążanie szlakami możliwie najbardziej wytartymi? Kiedy nowe idee spotykają się z podejrzliwością, nieufnością i krytyką?

Odwaga bierze się z przyjacielskich relacji opartych o zaufanie – czy szkoły mogą się ze sobą przyjaźnić? Czy mogą się wzajemnie wspierać? Wierzymy, że tak, dlatego będziemy pomagać w organizowaniu wizyt studyjnych, wymian uczniów i nauczycieli, będziemy zachęcać do budzenia się na otwartych spotkaniach informacyjnych – Budzikach. Zaprosimy Was do Klubu Budzących się szkół, które będą sukcesywnie pojawiały się na naszej Mapie!

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.