Jak dołączyć

 

Jak dołączyć do ruchu Budzących się szkół?
„Idę do szkoły?” czy „Idę do mojej szkoły?” Szkoła czy moja / nasza szkoła? Sposób, w jaki myślimy o szkole, jest niezmiernie ważny i oddaje nasz stosunek do miejsca, w którym spędzamy dużą część naszego życia. Jako zespół Budzącej się szkoły chcielibyśmy zachęcić wszystkich, by poczuli się gospodarzami swoich szkół i mieli odwagę zmieniać je tak, by lepiej służyły szkolnej społeczności. Reformy systemu edukacji zawsze miały charakter odgórny. My zachęcamy do oddolnego zmieniania szkół.
Jeśli chcecie, by Wasza szkoła funkcjonowała tak, jak sobie tego życzycie, weźcie sprawy w swoje ręce!
Stopień identyfikacji z każdą instytucją, również ze szkołą, w dużej mierze zależy od tego, czy i w jakim stopniu mamy wpływ na sposób jej funkcjonowania. Im więcej od nas zależy, tym bardziej się identyfikujemy i angażujemy. Dlatego warto zadać sobie pytanie, czy czujemy się gospodarzami naszych szkół? Czy pytamy członków szkolnej wspólnoty o ich potrzeby i oczekiwania? Wszyscy mamy wizję szkoły naszych marzeń. Co nam przeszkadza w jej realizacji? Można czekać, aż znajdą się politycy, którzy będą rozumieli potrzeby konkretnych placówek, albo możemy wziąć sprawy w nasze ręce i zacząć działać. Inicjatywa Budząca się szkoła powstała właśnie po to, by zachęcać wszystkich do wzięcia odpowiedzialności za własne szkoły i do wejścia w proces zmian.
Poczujmy się gospodarzami naszych szkół!
Projekt SZKOŁA to ogromnie złożona materia. Proces zmian to długa droga pełna zakrętów i niespodzianek. Jednak najtrudniejszy jest pierwszy krok. Jako przedstawiciele ruchu społecznego BsS zapraszamy wszystkich do wejścia w proces zmian. Gdy zapytacie nas, czy to jest trudne, odpowiemy: i łatwe, i trudne. Zmienianie własnej szkoły niewątpliwie wymaga odwagi, dialogu z wszystkimi członkami szkolnej społeczności i gotowości do odejścia od uprawianej od wielu lat fikcji. Jeśli nie widzi się problemu, to nie można go rozwiązać. A przecież dyrektorzy i nauczyciele od lat ćwiczyli się w ukrywaniu przed nadzorem pedagogicznym wszelkich problemów i robili wszystko, by pokazać szkołę w jak najlepszym świetle. W tym celu produkowane były i są tony dokumentacji, która ma pokazać, że wszystko jest w najlepszym porządku, a problemów zwyczajnie nie ma. To oznacza, że nie ma potrzeby wprowadzania zmian.
Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie Autorefleksji i wyznaczenie obszarów, od których można zacząć proces wprowadzania zmian. Sesja Autorefleksji ma sprowokować dyskusję, której celem jest skonkretyzowanie wizji szkoły i wyznaczenie pierwszych kroków, które do niej przybliżają. Rozwój każdej instytucji zależy od gotowości do zmierzenia się z pojawiającymi się problemami. Szkoła, w której nie można szczerze rozmawiać o problemach, zamyka sobie drogę rozwoju, a przeświadczenie o wysokiej jakości pracy oparte jest na zgodzie na uprawianie fikcji. Niestety w wielu naszych szkołach tak właśnie jest. Dlatego podkreślamy, że przystąpienie do BsS wymaga odwagi do odejścia od uprawiania fikcji.
Jeśli chcecie zmienić swoją szkołę, powinniście zacząć od szczerej rozmowy o problemach i wyzwaniach. To wymaga odwagi i zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń. A także skupienia i prawdziwego dialogu.
Proponujemy by punktem wyjścia do rozmowy o szkole i jej zmienianiu było wypełnienie opracowanej przez zespół BsS ankiety Autorefleksji. Wypełnianie ankiety powinno być dobrowolne.

Pliki do pobrania:
Wstęp do autorefleksji
Arkusz autorefleksji
Kto podejmuje decyzję o przystąpieniu do BsS?
To nie my przyjmujemy do BsS. Decyzja o przystąpieniu do BsS zapada w szkole.
Czy wszyscy nauczyciele muszą być chętni do przystąpienia do BsS?
Nie. Jeszcze nie było takiej sytuacji, by na początku wszyscy byli gotowi do wejścia w proces zmian. Zazwyczaj inicjatorami jest kilka osób. Mogą to być nauczyciele, dyrektor lub rodzice. Bywało, że inicjatorem była jedna osoba, której z czasem udało się przekonać kolejne.
Czy warunkiem przystąpienia do BsS jest zgoda dyrektora?
Jesteśmy realistami i wiemy, że bez dyrektora szkoły zmienić się nie da. Dlatego zachęcamy, by inicjatorzy przystąpienia do ruchu BsS najpierw postarali się przekonać dyrektora.
Czy inicjatorami przystąpienia do BsS mogą być rodzice?
Inicjatywa bardzo często wychodzi od rodziców. Jednak sukces zależy od tego, czy uda im się zainteresować nauczycieli i dyrektora szkoły. Warunkiem sukcesu jest nawiązanie prawdziwego dialogu.
Czy decyzję o przystąpieniu do BsS może podjąć dyrektor szkoły?
Tak. I wcale nie będzie mu łatwiej niż innym inicjatorom. W tym przypadku jest jednak duża szansa, że stanie się on naturalnym liderem wszystkich, którzy są gotowi do wdrażania w szkole zmian.
Co jest największą trudnością?
Pierwszą trudnością jest stworzenie prawdziwej wspólnoty szkolnej, w skład której wchodzą dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie – kolejność alfabetyczna. 🙂
Drugą jest rozpoczęcie prawdziwego dialogu i gotowość do przyjmowania uwag, również tych krytycznych. Gotowość do wysłuchania krytycznych opinii nie oznacza, że wszystkie postulaty muszą zostać zrealizowane. Chodzi o to, by z sobą rozmawiać, rozumieć argumenty drugiej strony i zacząć wspólne działanie. Jeśli w szkole nie ma otwartości i odwagi do otwartej rozmowy o problemach, jest to równoznaczne z brakiem możliwości wprowadzania oddolnych zmian. Przystąpienie do BsS wymaga gotowości do odejścia od dotychczasowych przyzwyczajeń, w tym, w pierwszym rzędzie, do odejścia od uprawianej od zawsze szkolnej fikcji.
Czy w zwykłych państwowych szkołach, funkcjonujących w naszym systemie edukacji, można wprowadzać głębokie zmiany?
Tak. Do grona inicjatorów BsS należą dyrektorzy szkół publicznych, prywatnych i społecznych. Osoby zainteresowane przystąpieniem do BsS mogą brać udział w organizowanych przez nas spotkaniach informacyjnych, zwanych Budzikami, jak również mogą zgłaszać chęć wzięcia udziału w wizytach studyjnych. Ich celem jest inspirowanie, dostarczanie pomysłów i dodawanie odwagi do wprowadzania zmian.
Co jest istotą zmian wprowadzanych w szkołach należących do BsS?
Istotą zmian jest odejście od tradycyjnej kultury nauczania i przejście do kultury uczenia się, a także odejście od kultury błędu i przejście do kultury rozwijania potencjału każdego ucznia.
Pamiętajcie!
Wszystkie wielkie czyny i wielkie zmiany, rozpoczynają się od pierwszego, choćby małego kroku …

Wątpliwości
zachęcamy do kontaktu pod adresem kontakt(at)budzacasieszkola.pl lub numerem 792 688 020.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.