Szkoła w drodze – jak przystąpić do inicjatywy „Budzących się szkół”?

 
Etap I:

  1. Diagnoza szkoły – wypełnienie arkusza ankiety Autorefleksji, omówienie go i sfomułowanie wniosków.
  2. Od czego zaczynamy i dokąd zmierzamy? – nagranie krótkiego filmu z udziałem przedstawicieli szkolnej społeczności, którzy wyjaśnią, jakie zmiany zamierzają wcielić w życie. Film ma odpowiedzieć na pytanie – dlaczego chcemy być budzącą się szkołą?

Po przesłaniu na nasz adres wniosków płynących z ankiety autorefleksji oraz filmu „Dlaczego chcemy być BsS?” szkoła zostanie naniesiona na mapę na stronie www.budzacasieszkola.pl. Oznacza to, że szkoła weszła na drogę oddolnych zmian.
 

Etap II:
Wdrażanie oddolnych zmian:

  • Od kultury nauczania do kultury uczenia się
  • Od kultury błędu do kultury rozwijania potencjału
  • Od dyscypliny do odpowiedzialności
  • Od szkoły transmisyjnej do szkoły rozwijającej autonomię, kreatywność i innowacyjne myślenie uczniów
  • Od współzawodnictwa i rywalizacji do szkoły uczącej szacunku i współpracy
  1. Szkoła, która weszła na drogę oddolnych zmian, pozostaje w regularnym kontakcie z zespołem BsS poprzez wyznaczoną do tego osobę. Przynajmniej raz na trzy miesiące przesyłana jest informacja dotycząca realizacji wytyczonych przez szkolną społeczność celów. W przesłanym materiale powinny znaleźć się treści dotyczące zarówno sukcesów jak i ewentualnych błędów lub niepowodzeń. Zakładamy, że droga do celu nie zawsze jest prosta i łatwa, a na błędach również można się uczyć. Wierzymy, że podstawowym warunkiem efektywnych zmian jest szczerość.
  2. Przedstawiciele szkół należących do BsS regularnie uczestniczą w spotkaniach i dzielą się swoimi doświadczeniami z innymi.
  3. Szkoły, które zbiorą doświadczenia w procesie wprowadzania oddolnych zmian, prezentują je przed społecznością BsS. Kapituła BsS decyduje o przyznaniu tytułu Lidera BsS. Liderzy BsS mają prawo do organizowania spotkań w porozumieniu z BsS i do reprezentowania BsS na zewnątrz.

 

Etap III:
Szkoły – Liderzy BsS – mogą tworzyć kluby, będące lokalnymi centrami. Celem klubów BsS jest tworzenie sieci szkół, które wzajemnie się inspirują, wspierają oraz dzielą się pomysłami i doświadczeniami.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.