Co zrobić, by znaleźć w rodzicach sojuszników zmian systemu edukacji?

Zmieniać szkołę to zmieniać świat! Dla dzieci!

Jak zatem zrozumieć rodziców, którzy tych zmian nie chcą, a zdarza się, że czasem aktywnie je blokują?

Dlaczego nauczyciel, który dużo zadaje, stawia dużo ocen, wywiera ciągła presję, to ciągle jeszcze w oczach wielu rodziców „dobry nauczyciel”, podczas gdy nauczyciele, których uczniowie lubią się uczyć, w szkole rozwijają motywację wewnętrzną, uczą się na miarę swoich możliwości i nabierają wiary w siebie często postrzegani są z podejrzliwością?

Wielu rodziców uważa, że jeśli ich dzieci wpisują w luki brakujące litery, to uczą się pisać, a jeśli na lekcji piszą instrukcję do stworzonej przez siebie gry, to tylko „się bawią”?

Dla wielu z nas nauka to krew, pot i łzy. To nasze doświadczenia. Wielu dorosłych nie potrafi sobie wyobrazić, że nauka może przynosić radość i dlatego z podejrzliwością słuchają, jak ich dzieci z entuzjazmem opowiadają, jak dobrze się na lekcjach „bawiły”, tworząc np. atlas owadów. Biorą do ręki taki atlas samodzielnie stworzony przez dziecko i pytają: „A na której stronie jesteście w zeszycie ćwiczeń? Bo córka mojej koleżanki jest na 56, a wy?”

Jak odpowiadać rodzicom, którzy chcą wiedzieć, jak na tle klasy wypada ich dziecko? Jakich użyć argumentów, by chcieli zaakceptować fakt, że w szkole dzieci powinny zdobywać wiedzę, a nie stopnie, a na początku drogi nie ma znaczenia, czy Kasia jest lepsza od Bartka.

Jakich argumentów użyć wobec rodziców, którzy domagają się w szkole większej dyscypliny i sprawdzianów?

Co kryje się za takimi oczekiwaniami? Jakie lęki stoją za takimi oczekiwaniami i jak do nich podchodzić?

Czy można oczekiwać, że rodzic, który zna tylko taką szkołę, jakiej sam doświadczył, stanie się ambasadorem zmiany? Co zrobić, by to było możliwe?

Jakie umiejętności powinien posiadać nauczyciel prowadzący spotkania z rodzicami, jakich powinien użyć argumentów, by pokonać ich lęk przed zmianą?

Jak komunikować zmianę w szkole?

A może możliwy jest inny scenariusz? Co w sytuacji, kiedy to rodzice widzą potrzebę zmiany w systemie edukacji a napotykają na opór ze strony… nauczycieli?

Co zatem zrobić, aby nauczyciele i rodzice stali się sojusznikami zmian systemu edukacji?

 

Osoby, które chciałyby w swoich szkołach lub innych placówkach, zorganizować spotkania dotyczące jednego z dwóch tematów, proszone są o przesłanie informacji do Luizy Kalinowskiej-Skutnik.

luizaskutnik@o2.pl

Lista zaplanowanych wydarzeń dostępna na naszym profilu FB w sekcji wydarzenia

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.