Konferencja „Dzieciństwo to nie wyścigi! Jak szkolna presja wpływa na zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i nauczycieli”

21 września 2019 10:00 - 18:00

Celem konferencji „Dzieciństwo to nie wyścigi” jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem ogromnej presji, jakiej poddawane są w szkole dzieci, presji, z którą wiele z nich sobie nie radzi. W niechlubnych statystykach samobójstw i podejmowanych prób samobójczych dzieci i nastolatków Polska plasuje się na najwyższych miejscach, ale wciąż nie ma koniecznej reakcji.

Problemy można rozwiązywać tylko wtedy, gdy się je dostrzega. Jednak tych będących następstwem edukacyjnej presji jako społeczeństwo dostrzec nie chcemy. Wiele szkół przypomina dziś najgorszy rodzaj korporacji, w których liczą się tylko wyniki. Filozofia obecnego systemu edukacji wpycha szkoły w ciągły wyścig o lepsze miejsce w rankingu. Podobnie myśli wielu rodziców.

Co zrobić, by szkolna presja nie niszczyła dzieciom zdrowia? Jak wpływa na nie stres będący efektem permanentnych kontroli i ciągłego porównywania? Jak radzą sobie z presją i oczekiwaniami dorosłych w szkole i w domu? Co zrobić, byśmy nie traktowali dzieci jak koni wyścigowych? Co zrobić, byśmy nie sprowadzali ich do roli narzędzi, dzięki którym my dorośli możemy zaspokajać nasze aspiracje i potrzeby?

Polski system edukacji wymaga głębokiej reformy. Dyskutując o zmianach, powinniśmy rzetelnie przeprowadzić rachunek zysków i strat i zastanowić się, co zrobić, by cena szkolnego sukcesu, do płacenia której zmuszamy dzieci, nie była zbyt wysoka, by pójście do szkoły nie oznaczało końca dzieciństwa. Postulat zrównoważonego rozwoju można dziś odnieść również do szkoły. Powinna ona być jednym z elementów życia, ale ważne jest też, by zostawiała dzieciom i młodym ludziom przestrzeń do indywidualnego rozwoju. Dzieci i adolescenci powinni mieć prawo do robienia tego, co ich interesuje, do czasu wolnego, do odpoczynku, muszą mieć czas na życie rodzinne i na spotkania z przyjaciółmi.

Nie mniej ważne są problemy nauczycieli. Oni również za funkcjonowanie w obecnym modelu szkoły płacą zdrowiem. Możemy to zmienić, ale żeby to zrobić, najpierw musimy chcieć dostrzec problem. Dopiero wtedy można szukać rozwiązań.

Gdzie: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

Program konferencji:

10:00 – 10:30 Powitanie uczestników oraz gości. Dlaczego taki temat?
10:30 – 11:45 prof. Michael Schulte-Markwort – Wypalone dzieci
11:45 – 12:45 Lucyna Kicińska – „Wciąż udaję” – wpływ presji na życie nastolatków na podstawie doświadczeń Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.
12:45 – 13:15 Przerwa na kawę
13:15 – 14:30 prof. Joachim Bauer – Ochrona zdrowia nauczycieli poprzez wzmacnianie kompetencji społecznych i komunikacyjnych
14:30 – 15:15 poczęstunek
15:15 – 16:15 dr Marek Kaczmarzyk – Pamięć w stresie
16:15 – 17:00 dr Violetta Florkiewicz – Między presją a depresją. Cena szkolnego sukcesu
17:00 – 17:40 dr Marzena Żylińska – Przemoc emocjonalna. „Nie ma dzieci, są ludzie” – dlaczego wciąż nie wierzymy Korczakowi i jakie są tego skutki?
17:40 Zakończenie konferencji

Opłata:
Opłata promocyjna: 290 zł. (obowiązuje do 15 czerwca)
Opłata promocyjna dla grup (powyżej 4 osób z jednej szkoły – na jedną fakturę) i dla nauczycieli z BSS – 270 zł. (obowiązuje do 15 czerwca)
Opłata regularna: 370 zł.

Rejestracja na konferencję poprzez stronę:
www.dziecinstwotoniewyscigi.pl

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.