Ocenianie

Ostatni etap naszej podróży z innowacyjnym modelem uczenia się to moment, kiedy musimy spełnić wymóg formalny i ocenić uczniów za ich pracę, pamiętając, iż najniższa ocena to trójka. W praktyce oznacza to, iż aby podejść do testu, uczeń musi umieć już na 3. Tu nikt nie jest gorszy i nie przegrywa.

Krok 5. Uczniowie zaliczają test.

Testom wielokrotnego wyboru, łączeniom odpowiedzi i typu prawda/fałsz mówimy zdecydowanie NIE! Doskonale wiemy, iż komunikacja międzyludzka, dyskusje i rozmowy, wiadomości i maile nie polegają na wyborze odpowiedzi a lub b. Polecenia w naszym teście mają charakter twórczy, a nie odtwórczy (patrz tabela poniżej), produktywny, nie receptywny. Po sprawdzeniu, nauczyciel omawia test z całą grupą i indywidulanie (ocenianie kształtujące), zwraca uwagę na mocne strony i proponuje treści do ponownego wpisania do lekcyjnika w celu ich utrwalenia, powtórzenia, wykorzystania dodatkowych zadań.

Polecenia

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.