Misja Budzącej się szkoły

Oddolna inicjatywa Budząca Się Szkoła:

  1. Wspiera transformację kultury szkolnej od opartej na przekazie wiedzy, do opartej na rozwoju potencjału, czyli: od nauczania do uczenia się.
  2. Wzmacnia szkolnych inspiratorów zmian – osoby, które na co dzień zmieniają szkolną rzeczywistość od dołu i od środka.
  3. Stawia na Nauczycielki i Nauczycieli!
  4. Promuje najlepsze praktyki i najnowsze odkrycia z obszaru edukacji.
  5. Wierzy w indywidualny potencjał każdej Szkoły oraz każdego Dyrektora, Nauczyciela i Ucznia.
  6. Pomaga szkołom nawiązywać relacje i wymieniać się doświadczeniami.
  7. Jest neutralny politycznie, religijnie i światopoglądowo.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.