Budzący się poloniści

W Łodzi Aneta Jamiałkowska-Pabian podjęła próbę ożywienia środowiska polonistycznego przez popularyzację idei „Budzącej się…”, tworząc na Fb grupę BUDZĄCYCH SIĘ POLONISTÓW.

Celem nowo powstałej grupy jest wymiana doświadczeń przede wszystkim polonistów stosujących czy też poszukujących, aktywizujących metod pracy z uczniem, otwierających młodych ludzi, inspirujących do samodzielnego myślenia i działań kreacyjnych. Zapraszamy wszystkich polonistów zainteresowanych szukaniem nowych rozwiązań i chcących wprowadzać na swoich lekcjach kulturę uczenia się.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.