#14 Wiedza szkolna a prawdziwe życie

  1. Każde dziecko wspomina o wydarzeniu, procesie lub dowolnej aktywności, którą obserwowało lub osobiście uczestniczyło.
  2. Nauczyciel na podstawie wywiadu zbiera od wszystkich dzieci informacje o takich wydarzeniach lub ich działalności.
  3. Nauczyciel grupuje podobne wydarzenia. Dzieci zgłaszają się do jednego takiego zagadnienia, tworząc grupy zadaniowe 4-5-6 osobowe.
  4. Nauczyciele przedmiotowcy przyglądają się wybranym tematom i łączą je z zagadnieniami z podstawy programowej do swojego przedmiotu. Oczywiście dostosowują wybrane zagadnienia do poziomu uczniów, którzy je wybrali.
  5. Uczniowie pracują w zespołach nad wybranymi zagadnieniami realizując je na różnych przedmiotach. Taki projekt może trwać 2-3 tygodni.
  6. Dwa razy w miesiącu szkoła ogłasza godziny dyrektorskie, w czasie których publicznie prezentowane są poszczególne projekty.

Remont mieszkania – przykład projektu opartego na doświadczeniach dzieci

język polski – opis plastyczny bałaganu remontowego, wypowiedź ustna w formie reportażu, wiersz pokazujący emocje, jakie towarzyszą remontowi.

język obcy- j.w. w jezyku obcym dostosowane do umiejętności.

historia – jak ludzie wykańczali swoje mieszkania na przestrzeni wieków, jakie mieli technologie, jakie środki

chemia – substancje remontowe ich podstawowy skład, reaktywność

fizyka – mechanika procesu, ilość energii, warunki środowiskowe procesów technologicznych. Czysta wiedza praktyczna z opakowań produktów budowlanych

biologia – ochrona zdrowia, utylizacja odpadów, wpływ na środowisko

geografia – Skąd pochodzą poszczególne produkty remontowe, fabryki, złoża surowców

WOS – prawa dotyczące remontu, przepisy regulujące prawa sąsiadów do spokoju

plastyka – dobór kolorów, kontrast, wpływ kolorów na psychikę

W-F – pantomima pokazująca remont w ruchu

muzyka – dźwięki remontu rytm, wibracje. natężenie dźwięków

 

Pomysł opracował zespół

6 osób Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego w Pucku

1 osoba Morska Szkoła Podstawowa w Gdańsku

 

Spisał Marcin Stiburski

fizyk MSP

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.