#2 „Odkrywając swój żywioł” w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Lipowej

Położona w malowniczej Kotlinie Żywieckiej Lipowa jest wioską liczącą ok. 5000 mieszkańców. Znajduje się tu szkoła, do której uczęszczają miejscowe dzieci.

Szkoła Podstawowa im . K. K. Baczyńskiego w Lipowej to naszym zdaniem miejsce niezwykłe, które tworzy społeczność kreatywna, poszukująca inspiracji, nieustająco i niestrudzenie rozwijająca swój potencjał. Ludzie, którzy marzą o stworzeniu szkoły nowoczesnej, innowacyjnej, odpowiadającej potrzebom współczesnego świata.

Szkoła, w której każde dziecko jest ważne, każde dziecko może realizować swoje pasje, marzenia, odkrywa swój własny, indywidualny potencjał, aby wszechstronnie się rozwijać.

Naszym celem jest takie projektowanie procesu edukacyjnego, aby każdy uczeń, każdy młody człowiek, odkrył swoje mocne strony i wyruszył w świat przekonany, że poradzi sobie z wyzwaniami, jakie niesie z sobą dorosłe życie.

Czy taki cel można zrealizować? Od pewnego czasu dokładamy wszelkich starań, aby wiara w to, że mała wiejska szkoła może działać prężnie, aktywnie i kreatywnie, stawała się realnym faktem mającym swoje odzwierciedlenie w codziennej działalności placówki.

Proces zmian rozpoczął się chyba w chwili podjęcia decyzji o utworzeniu w szkole oddziałów sportowych. Nasi uczniowie, którzy już wcześniej osiągali bardzo dobre wyniki sportowe, zaczęli dodatkowo trenować różne inne dyscypliny. Mimo, że szkoła nie posiada basenu, nauką pływania objęto wszystkich uczniów. Z czasem dołączyliśmy do fundacji Marcina Gortata „Mierz wysoko” i każdego roku, z dużymi sukcesami, bierzemy udział w projektach realizowanych przez tę fundację. Systematycznie uczestniczymy w czwartkach lekkoatletycznych. Jest to impreza organizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. I tutaj nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki. Każdego roku nauczyciele wychowania fizycznego organizują dla dzieci wyjazd na kolonię do Koszalina, gdzie odbywa się największy w Polsce „Festiwal Minikoszykówki”. Ponadto w szkole proponujemy dzieciom udział w półkoloniach w czasie wakacji i ferii zimowych.

Ważne miejsce w życiu naszej szkoły odgrywa turystyka. Każdego roku nasi uczniowie biorą udział w licznych wycieczkach krajoznawczych, a w tym roku organizujemy wyjazd na zieloną szkołę. Aby nie ograniczać aktywności uczniów do sali lekcyjnej, nauczyciele umożliwili naszym wychowankom udział w warsztatach m.in. w Pałacu Młodzieży w Katowicach, gdzie w pracowni fizycznej przeprowadzali doświadczenia oraz wzięli udział w akcji Akademii Techniczno-Humanistycznej ,,Otwieramy laboratoria”, podczas której mogli uczestniczyć w zajęciach ćwiczeniowo-pokazowo-laboratoryjnych z fizyki, chemii i biologii. Wyjeżdżamy też na spektakle do teatrów, do opery, na filmy do kina. Lokalnie bierzemy udział w akcji „Z drugiej strony Skrzycznego”. Impreza ta gromadzi ogromną liczbę osób, są wśród nich nauczyciele, rodzice i dzieci. Zdobywamy wówczas szczyt góry pieszo i na rowerach.

Ciekawym wydarzeniem jest Rodzinny Rajd Rowerowy. W ubiegłym roku wzięło w nim udział ponad 300 osób. Rajd cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Biorą w nim udział całe rodziny. Jego trasa wiedzie przez urokliwe zakątki naszej gminy. Impreza zwykle kończy się biesiadowaniem przy ognisku. Jest to niezwykły czas dający możliwość budowania pozytywnych relacji i tworzenia wspólnoty, w której bezpiecznie mogą rozwijać się nasze dzieci.

Kolejnym krokiem było przystąpienie do projektu „Wychować człowieka mądrego” realizowanego przez Instytut Tutoringu Szkolnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Towarzystwo Edukacji Otwartej. Dzięki zakwalifikowaniu się do projektu nauczyciele wzięli udział w szkoleniu tutorów, a uczniowie zostali objęci tutoringiem wychowawczo – rozwojowym, co z pewnością przyczynia się do prowadzenia bardziej zindywidualizowanego procesu edukacyjno – wychowawczego naszych uczniów.

W celu stworzenia uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju w szkole podejmujemy wiele nowatorskich działań.

W oddziale przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej realizowana jest w bieżącym roku szkolnym innowacja pedagogiczna Wierzymy, że dzięki wprowadzeniu tej innowacji pedagogicznej dzieci staną się samodzielne w dokonywaniu wyborów, będą potrafiły się skoncentrować na wykonywanym zadaniu ale przede wszystkim, będą otwarte na otaczający je świat.

Analizując drogę do efektywnego nauczania doszliśmy do wniosku, że duży wpływ na osiągnięcia uczniów mają: samoocena, informacja zwrotna, relacje nauczyciel – uczeń, nauczanie w oparciu o rozwiązywanie problemów, strategie nauczania oraz uczenie się w małych grupach. W związku z tym pojęliśmy decyzję o wprowadzeniu oceniana kształtującego. Na początek wprowadziliśmy to rozwiązanie w klasie IV, która jest też oddziałem integracyjnym. Z czasem elementy oceniania kształtującego zaczęliśmy też stosować w innych klasach. Pozwala nam to bazować na mocnych stronach każdego dziecka, by nauczyć je czegoś nowego. Nie ograniczamy się jednak w tym procesie tylko do wypracowywania pewnych umiejętności. W procesie nauczania staramy się, aby to uczeń stawał się świadomym i odpowiedzialnym moderatorem swojego procesu uczenia się.

Idąc z duchem czasów postanowiliśmy inwestować w bazę dydaktyczną szkoły opartą na nowoczesnych urządzeniach multimedialnych. Dwanaście sal zostało wyposażonych w tablice i monitory interaktywne. Baza ta jest systematycznie poszerzana. Ma to dla nas bardzo duże znaczenie, gdyż wiele lekcji prowadzimy wykorzystując narzędzia TIK. Praca z komputerem czy smartfonem jest szczególnie często wykorzystywana na lekcjach języka angielskiego. Właśnie dlatego wprowadzono do sal lekcyjnych aplikacje ułatwiające naukę i angażujące uczniów do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. W naszej szkole w czasie lekcji uczniowie korzystają ze swoich komórek. Nie tylko pracują z różnymi aplikacjami, ale również tworzą własne materiały, które wykorzystują podczas zajęć. Ćwiczenie słuchania ze zrozumieniem również odbywa się z wykorzystaniem telefonów.

Warto tu wspomnieć też o innych formach pracy na lekcjach. Wprowadzamy escape room, który jest bardzo lubiany przez uczniów, lapbooki, odwrócone lekcje, pracę metodą projektu oraz narzędzia TOC. Wszystko to sprawia, że uczniowie szybciej i w przyjazny sposób przyswajają i utrwalają wiedzę.

Aby zapewnić uczniom możliwość pełnego rozwoju staramy się brać udział też w innych projektach. W bieżącym roku szkolnym aktywnie uczestniczymy w programie „Myślę pozytywnie”, który realizowany jest przez Instytut Pozytywnego Myślenia. Celem naszych działań jest uświadomienie dzieciom jak ważna jest profilaktyka zdrowia psychicznego. Przygotowujemy się do wdrożenia projektu „Pracownie uczenia się”, gdyż wierzymy, że neurodydaktyka daje odpowiedzi na wiele pytań i pozwala zrozumieć indywidualne procesy bezpośrednio wpływające na poziom funkcjonowania człowieka.

Wszystkie nasze działania oparte są na współpracy z rodzicami. Klasyczne wywiadówki zamieniliśmy na rozmowy przeprowadzane w obecności rodzica, nauczyciela i ucznia. Rodzice biorą też udział w wycieczkach, wyjazdach organizowanych podczas weekendów, bardzo licznie we wspomnianych już wcześniej pieszych i rowerowych wycieczkach górskich, w rajdzie rowerowym. Ponadto współuczestniczą w organizowaniu szkolnych imprez okolicznościowych takich jak Dzień Babci i Dziadka , Dzień Matki i Ojca oraz Dzień Dziecka.
Tworzenie nowoczesnej, efektywnie nauczającej szkoły nie jest łatwym procesem, ale staramy sie sprostać tym wymaganiom. Nasze dążenia aktywnie wspiera dyrektor szkoły. Dokłada on wszelkich starań, aby zaistniały u nas warunki do wszechstronnej i efektywnej współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców, i co najważniejsze, współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Pozwala na działanie w duchu turkusowych szkół, których jest współtwórcą. Nauczyciele w naszej szkole aktywnie i systematycznie uczestniczą w różnych formach szkolenia zawodowego. Wielu z nas ukończyło studia podyplomowe. Bierzemy udział w różnych szkoleniach, kursach oraz kongresach edukacji. W bieżącym roku szkolnym uczestniczyliśmy w spotkaniu „Budzących sie szkół” w Szkole Podstawowej nr. 81 w Łodzi, wyjechaliśmy do Malborka na I Zjazd Tutorów Szkolnych zorganizowany przez Instytut Tutoringu Szkolnego ze Szkołą Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF. Udaliśmy się też z wizytą studyjną do Gimnazjum Thinking Zone w Gdańsku. A wszystko po to, aby zdobyć jak najwięcej doświadczeń i inspiracji do własnej pracy.

Fascynuje nas idea „Budzących się szkół”. W codziennej praktyce wykorzystujemy wiele pomysłów. Skorzystaliśmy też z pomysłu szkoły NO Bell i u nas już prawie od dwóch lata nie ma dzwonków. Z satysfakcją stwierdziliśmy, że jest to doskonałe rozwiązanie, które uwolniło nas od frustrujących doświadczeń, które powodował ten dźwięk.

Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań i inspiracji. Dążymy do tworzenia wspólnoty z ludźmi, którzy pracują z pasją, ponieważ wierzymy, że tylko zgrana, ściśle współpracująca ze sobą społeczność, która dostrzega potencjał podejmowanego wysiłku może odmieniać oblicze współczesnej edukacji.

 

Liderzy zmian z Lipowej

dav

dav

sdr

sdr

robimy lapbooki

gry wykonane przez uczniów

IMG_20171204_160349

kl. II, Montessori (2)

kl. II, Montessori 1

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.