Ogólnopolska akcja Inspiracje BSS Wiecej uczenia się mniej oceniania – szkoła w Wierzonce

W spotkaniu uczestniczyło około 25 osób – nauczyciele wraz z rodzicami i uczniami wspólnie zastanawiali się nad następującymi zagadnieniami:

po co jest ocena?
co jest celem szkoły: zdobywanie ocen czy zdobywanie umiejętności?
czy można ocenę czymś zastąpić?
w jaki sposób jeszcze można sprawdzać, czy uczeń trwalił wiedzę i nabył umiejętności?

Zaproszeni uczniowie stwierdzili, że ocena nie zawsze jest dla nich ważna, że często jest stresująca.
Zauważyli, że lepiej się uczą i pracują na lekcjach, gdy nie są oceniani.

Okazało się, że uczniowie mogą wykazać się swoimi umiejętnościami tworząc m.in. gry edukacyjne i własne pomoce dydaktyczne, realizując projekty międzyprzedmiotowe,
podczas wycieczek tematycznych, toutoring rówieśniczy czy układając samodzielnie zadania na test podsumowujący.

Podczas tego spotkania zrodziło się wiele ciekawych pomysłów. Teraz czas na działanie i wprowadzenie ich w życie.
Zaczynamy od zmiany stylu prowadzenia lekcji.

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.