Spotkanie Budzących Się Szkół
01.02.2017 w Płocku

Szkoły w drodze …..
 

1 lutego 2017 roku w SP Cogito odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli i dyrektorów szkół z Płocka oraz okolic, którzy podjęli wyzwanie zmiany w swoich szkołach. Wspólnie ustaliliśmy obszary współpracy: wspólny email, profil na fb, wymiana inspiracji, odwiedzanie się na lekcjach i uczenie się od siebie. Porozmawialiśmy o tym, czym jest budzenie się, na co należy zwracać uwagę w procesie zmiany swojego myślenia o szkole. Zespoły ze szkół: dyrektorzy i nauczyciele otrzymali plakaty do wykonania, by ułatwić proces diagnozy – gdzie znajduje się ich szkoła w procesie budzenia w poszczególnych obszarach, takich jak: kultura nauczania a kultura uczenia się, zakres współpracy w szkole, kultura błędu czy kultura doceniania. Omówiliśmy także nowe rozwiązania proponowane przez zespół Budzącej się Szkoły, kilka szkół zgłosiło chęć udziału w projekcie Wyzwanie.
Kadra Cogito – ku inspiracji – opowiedziała o swoich sposobach wykorzystania edukatorium na lekcjach.

 
Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.