Spotkanie Budzących się szkół 24 września 2016 r. w Łodzi

Szkoły w drodze …..
 

We wrześniu do Łodzi przyjechali przedstawiciele 19 szkół z całej Polski: dyrektorzy, nauczyciele i rodzice. Spotkaliśmy się, żeby szczerze porozmawiać i o sukcesach i o trudnościach, ale przede wszystkim o planach na przyszłość. W BSS chodzi przecież w pierwszym rzędzie o rozwój. Celem nie jest działanie w pojedynkę. Naszym celem jest stworzenie sieci, by każdy mógł korzystać z doświadczeń innych szkół.

Każda szkoła przedstawiła w krótkiej prezentacji swoją obecną sytuację i pomysły na dalsze, oddolne zmiany. Kilkuosobowe zespoły graficznie zilustrowały mapę zmian.

Omówiliśmy możliwości dalszej współpracy w ramach BSS, a zwłaszcza inicjatywę tworzenia ośrodków regionalnych, by szkoły mogły tworzyć partnerskie relacje, wzajemnie się wspierać, szkolić oraz przekazywać pomysły na wdrażanie oddolnych zmian w edukacji.

Przedstawiliśmy również nasze propozycje spotkań na najbliższe miesiące. Zachęcaliśmy do udziału w Konferencji Budzącej się szkoły 4.10.2016 r. na Uniwersytecie Łódzkim. Konferencja „Od kultury nauczania do kultury uczenia się” z częścią wykładową oraz warsztatową spotkała się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli szkół.

Spotkanie odbyło się w niezwykle gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi, której dyrektorka, pani Bożena Będzińska-Wosik od kilku lat wprowadza oddolne zmiany w edukacji. Goście zwiedzili szkołę, mogli spotkać się i porozmawiać z nauczycielami, a także zobaczyć, jak zaaranżowana jest w niej przestrzeń, zostali też zaproszeni na poczęstunek.

„Szkoła w drodze” jest naszym mottem, wprowadzanie zmian nigdy się bowiem nie kończy, zawsze jest coś do zrobienia. Dlatego rozmawialiśmy też o tym, dlaczego nie ma obudzonych szkół i dlaczego jesteśmy szkołami w drodze…

20160924_132937

20160924_140240

20160924_152902

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.