Wydarzenie z Płocka – Ogólnopolska akcja Inspiracje BSS na październik – Więcej uczenia się mniej oceniania

Sprawozdanie ze spotkania BSS

Spotkanie BSS odbyło się w Szkole Podstawowej EDUMONTESSORI dnia 30 października 2018 roku o godzinie 16.00. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele i rodzice 5 szkół z Płocka i okolic (Szkoła Podstawowa nr 20 w Płocku, Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym, Szkoła Muzyczna w Płocku, Niepubliczna Szkoła Podstawowa COGITO w Płocku oraz Szkoła EDUMONTESSORI).

Podczas spotkania zastanawialiśmy się, dyskutowaliśmy, spisywaliśmy pomysły dotyczące:
1. Co zamiast ocen?
2. Innowacyjne lekcje – to jakie?
3. Co hamuje aktywność uczącej się jednostki?
4. Co zrobić i jak to zrobić by uczniowie mogli być stroną aktywną, a nie biernymi odbiorcami wiedzy?
5. Co w szkole musiałoby się zmienić, żeby uczniowie mogli czuć się dobrze i kształtować swój charakter tak, że przygotują się do życia, nie tylko do następnego etapu edukacji?

Uczestnicy spotkania podzielili się na grupy, aby zastanowić się nad poszczególnymi problemami i spisać propozycje zmian, rozwiązań. Kolejnym punktem była dyskusja nad propozycjami zmian. Okazało się, że tak naprawdę we wszystkich tematach rozwiązania sprowadzają się do bardzo podobnych pomysłów/ zmian.
Nauczyciele oraz rodzice zgodnie twierdzą, że aby nauka stała się owocniejsza, aby była procesem uczenia się a nie jedynie zapamiętywania na chwilę, należy zmienić sam system nauczania, podejścia do ucznia i jego roli w szkole i w procesie uczenia się. Dyskusja była bardzo ożywiona, lecz wszyscy zgadzają się w jednym: Czas na zmiany .

Poniżej pomysły uczestników spotkania:
1. Zwiększenie samodzielności uczniów (nauka poprzez samodzielne szukanie i wyszukiwanie).
2. Możliwość wyboru w metodach, materiałach w trakcie dążenia do celu.
3. Praktyka!!!
4. Uczeń, jako pomysłodawca lekcji.
3. Brak typowych zeszytów i podręczników.
4. Brak ocen, zastąpienie jej informacją zwrotną.
5. Wprowadzanie w szkole innowacyjnych metod nauczania.
6. Stwarzanie przyjaznego klimatu szkolnego dla ucznia.
7. Relacje (uczeń – nauczyciel, nauczyciel – uczeń) uczeń – uczeń).
7. Wskazywanie mocnych stron dziecka.
8. Ponoszenie odpowiedzialności za swoje decyzje.
9. Indywidualizacja nauczania (dostosowywanie pracy do możliwości – poziomy trudności).
10. Odejście od pracy uczniów jedynie w ławkach.
11. Prawo do błędu.
12. Edukacja rodziców.

Dwie godziny intensywnego myślenia twórczego i dyskusji nie było czasem zmarnowanym. Nauczyciele i rodzice dostrzegają niedostosowanie obecnego systemu nauczania do czasów i potrzeb dzieci oraz młodzieży. Mają wiele pomysłów, które mogą wnieść pożądane efekty. A zatem czas na zmiany  – nie tylko teoria ale czas na praktykę .

2018-10-30 16.27.54

2018-10-30 17.44.13

2018-10-30 17.44.29

2018-10-30 17.44.45

2018-10-30 17.45.04

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.