Uczymy innych, czyli jak praktyka czyni mistrza

15027645_371795076491188_2879050891557254715_n

15036280_371795003157862_5769344887119708482_n

15027838_371795093157853_3810273428864941591_n

15085575_371794979824531_3234520636606978039_n (1)„Szkoła powinna być miejscem, w którym uczniowie kształtują umiejętności niezbędne w późniejszej edukacji i życiu zawodowym. Możliwość uczenia innych, pozwala im rozwijać umiejętność jasnego formułowania i przekazywania myśli, planowania wypowiedzi oraz panowania nad stresem. Stwórz swoim uczniom warunki ćwiczenia tych umiejętności w bezpiecznej atmosferze – wśród kolegów i koleżanek. Pomoże im to oswoić się z wystąpieniami publicznymi.”
(źródło: http://www.ceo.org.pl/…/news-fil…/pozwol_uczniom_uczyc_1.pdf)

Zaczęło się od odwróconej lekcji, a przeszliśmy do metody „uczymy innych” – Błażej Sobczak i Artur Kaźmierczak – uczniowie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Stawiszynie – poprowadzili w swojej klasie III b lekcję, podczas której ich koleżanki i koledzy opisywali dzieło Michała Anioła „Stworzenie Adama”. Na uwagę zasługuje fakt, iż Artur i Błażej byli nie tylko bardzo dobrze przygotowani pod względem merytorycznym, skorzystali bowiem z materiałów przygotowanych przeze mnie, jak i z tych, do których dotarli samodzielnie, ale przygotowani byli również pod względem metodycznym; chłopcy podali cel lekcji, a podczas zajęć monitorowali stopień jego osiągnięcia. Uczniowie klasy III b bardzo aktywnie pracowali w parach i grupach, podsumowali lekcję refleksją na temat tego, czego nauczyli się podczas zajęć. Młodzi prowadzący nie zapomnieli również o kryteriach sukcesu do lekcji. Budujące jest to, jak naturalne dla koleżanek i kolegów Artura i Błażeja było uczenie się od rówieśników, czerpanie z ich wiedzy – zgodnie z czwartą strategią oceniania kształtującego.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.