Inspiracje

Uwielbiam książki, które inspirują. Taką książką jest książka dr Sawińskiego „Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI”. Autor promuje organizowanie uczenia się ucznia, nie nauczanie przez nauczyciela. Współczesne widzenie edukacji opartej na neurodydaktyce. Podoba mi się podejście, by nowa rola nauczyciela stała się sposobem na aktywizowanie ucznia. Szkoła XXI wieku to szkoła wymyślona na nowo – tą myśl potwierdza sam autor. Bardzo trafia do mnie porównanie lekcji do dobrego szkolenia. Jakie szkolenie uznajemy za wartościowe? Czy to oparte na wykładzie prowadzącego, czy to oparte na naszym działaniu? Zatem „(…) podstawą dobrej lekcji, właściwej edukacji jest odpowiednio wysoka aktywność uczestników.”(J.P. Sawiński, s. 28). Ja bym dodała jeszcze tu element inspiracji. Niezwykle cenię sobie miejsca, ludzi, którzy inspirują. Szkoła powinna być miejscem inspiracji dla wszystkich jej uczestników: uczniów, nauczycieli, rodziców.
Staramy się dbać w SP Cogito o inspiracje. W wejściu do szkoły powstała instalacja „Drzewo inspiracji”. Pod wpływem powyższej lektury powstał pomysł MYŚL! TYGODNIA, czyli cyklicznie zmieniające się sentencje przy wejściu do szkoły, do przemyślenia oraz rozmowy dla rodziców, dla uczniów oraz nauczycieli.

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

dav

dav

dav

dav

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.