Próbna klasówka

Uczniowie w trakcie bieżącej pracy z modułem dokonują samooceny w lekcyjniku zamalowując odpowiednie pola na kołach postępów. Uczniowie mogą dowolnie powracać do poprzednich treści z lekcyjnika w celu utrwalenia umiejętności. Jeśli uczniowie uważają, że jeszcze czegoś w pełni nie potrafią, to po nauczeniu się mogą zamalować kolejne pola z wyższą oceną. Aby jak najlepiej przygotować się do właściwego sprawdzianu, uczniowie projektują swój test z całego modułu – to przedostatni etap naszych lekcji i wstępna weryfikacja wiedzy i umiejętności.

Krok 4. Uczniowie układają próbny test – narada trzecia.

Próbny test zaprojektowany przez uczniów to doskonała zabawa w nauczyciela. Uczniowie wymieniają się testem miedzy sobą, rozwiązują, a potem sprawdzają, punktują i oceniają, komentują i udzielają informacji zwrotnej. Nauczyciel monitoruje pracę uczniów, notuje jakie treści językowe należy jeszcze utrwalić, aby osiągnąć satysfakcjonujący poziom. Poniżej znajduje się przykładowy próbny test gotowy do wykorzystania.

Test probny

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.