"Neurodydaktyka: w poszukiwaniu efektywniejszych koncepcji i metod nauczania. Nauczanie przyjazne mózgowi w teorii i praktyce” – konferencja w toruńskim NKJO

W dniu 28 listopada 2012 r. w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu odbędzie się konferencja, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych neurodydaktyką i nauczaniem przyjaznym mózgowi. Poruszana tematyka dotyczyć będzie wszystkich przedmiotów, jednak szczególnie leżą nam na sercu metody nauczania języków obcych i możliwie szerokie wykorzystanie  sztuki. Coraz wyraźniej widać, że nie sposób przygotować młodych ludzi do rozwiązywania problemów jutra w dziewiętnastowiecznym systemie edukacyjnym.

 „Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela”

Prof. Manfred Spitzer

Dlaczego języki obce

Przeprowadzone ostatnio Europejskie Badanie Kompetencji Językowych (ESLC) , którego wyniki opublikowane zostały latem 2012 roku pokazuje, że musimy szybko zacząć szukać nowych, bardziej efektywnych metod nauczania. Zainteresowanych odsyłam do mojej książki „Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych”. Wyjaśniłam w niej czemu stosowane w ostatnich latach metody i techniki pracy są nieefektywne i niszczą motywację do nauki. Wyniki badania ESLC potwierdzają przedstawione tam tezy. Wystarczy powiedzieć, że 24% polskich uczniów, w pierwszym nauczanym języku,po 6 latach nauki nie osiąga nawet poziomu Pre A-1.

Dlaczego sztuka

Badania nad mózgiem potwierdzają dziś to, co postulowało wielu reformatorów edukacji: uczniowie rozwijają się najlepiej, gdy mogą być twórczy, kreatywni i gdy mogą wykorzystać swój potencjał. Szkoła musi stać się miejscem, które im to umożliwi. Dlatego sztuka (dotyczy to wszystkich rodzajów sztuki, w tym również muzyki) powinna być immanentną częścią możliwie wielu szkolnych aktywności. W czasie konferencji pokażemy, jak można łączyć ją z treściami realizowanymi w ramach różnych przedmiotów, a szczególnie jak wykorzystać twórczy potencjał uczniów na lekcjach języków obcych. Nasze mózgi nie zostały stworzone do reprodukowania danych. Gdy są zmuszone do takiej nauki tracą motywację. W czasie konferencji zaprezentowane zostaną liczne przykłady rozwijania twórczego potencjału uczniów.

Do udziału w konferencji szczególnie zapraszamy osoby związane z kształceniem nauczycieli. Kluczem do zmiany systemu edukacji są zmiany w ich metodycznym przygotowaniu . To od nich zależy, czy uczniowie będą jedynie biernymi wykonawcami poleceń nauczycieli czy będą mogli rozwijać autonomię i twórczy potencjał.

 

Obecny model edukacyjny powstał w czasach, gdy nie dysponowaliśmy jeszcze żadną wiedzą na temat przebiegu procesów uczenia się. Od kilkunastu lat, dzięki nowoczesnym metodom neuroobrazowania, możemy zaglądać do uczącego się mózgu, a to pozwala na stopniowe odkrywanie jego tajemnic i poznanie natury procesu uczenia się i zapamiętywania. Wnioski, jakie formułują neurobiolodzy są często zaskakujące i pozwalają zrozumieć przyczyny problemów, z jakimi borykają się szkoły, w tym również problem braku motywacji.
Edukacja staje dziś przed wielką szansą zweryfikowania tradycyjnych metod nauczania, dostosowania systemu edukacji do sposobu funkcjonowania mózgu i wprowadzenia nowej, uwzględniającej neurobiologiczne ograniczenia, kultury edukacyjnej. Efektywna nauka zależy w dużej mierze od środowiska edukacyjnego, które może inicjować lub hamować naturalne procesy uczenia się. Natura wyposażyła wszystkich ludzi w mechanizmy, które sprawiają, że dążymy do poznania i zrozumienia otaczającego nas świata. W źle zorganizowanym środowisku edukacyjnym zostają one bardzo szybko wyłączone lub nawet zniszczone.

Do przeprowadzenia wykładów i prezentacji zaprosiliśmy osoby reprezentujące środowiska neurobiologii, kognitywistyki i neurodydaktyki, ale również praktyków, którzy na co dzień realizują nauczanie przyjazne mózgowi.
Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom wniosków płynących z najnowszych badań nad mózgiem, pokazanie metod przyjaznych mózgowi i praktycznych możliwości ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych i sztuki.
Zaproszenie kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych edukacją i kształceniem, w tym nauczycieli, dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, a także do osób zajmujących się kształceniem nauczycieli.

W czasie konferencji spróbujemy poszukać odpowiedzi na następujące pytania:
1) Na czym polega nauczanie przyjazne mózgowi?
2) Od czego zależy efektywność nauczania?
3) Jaką rolę w procesie uczenia się odgrywa sztuka?
4) Dlaczego uczniowie w szkole tracą motywację?
5) Jak w szkole stworzyć wzbogacone środowisko edukacyjne?
6) Od czego zależy sukces szkolny? Ile zawdzięczmy genom a ile własnej pracy?
7) Czy dobrze uczymy języków obcych?

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki – objął konferencję Honorowym Patronatem.

Szczegóły i rejestracja uczestników już wkrótce na naszej stronie.

www.nkjo.torun.pl

lub

http://158.75.129.10/

Informacja dla osób zainteresowanych moją książką „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”

Ponieważ na rynku jest jeszcze inne wydanie „Neurodydaktyki” informuję, że prawa do mojej książki ma jedynie Wydawnictwo Naukowe UMK i tylko pod zawartymi w tej książce tezami mogę się podpisać. Za błędy zawarte w innym wydaniu, nie ponoszę odpowiedzialności. Swoim nazwiskiem firmuję jedynie „Neurodydaktykę” z pokazaną tu okładką. Jeśli ktoś chce przeczytać MOJĄ książkę, to proszę korzystać z wydania z  granatowym profilem twarzy.  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, iż to autor odpowiada za treść i formę swojego dzieła. Ja miałam wpływ jedynie na formę i treść książki wydanej przez Wydawnictwo Naukowe UMK.

Neurodydaktyka

Kiążkę można kupić przez internet np. tu:

http://www.kopernikanska.pl/prod_193628_Neurodydaktyka_Nauczanie_i_uczenie_sie_przyjazne_mozgowi.html

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.