Mała podpowiedź…

Dziękuję za zainteresowanie moimi doświadczeniami, związanymi ze zmianą kultury nauczania i przechodzeniem do kultury uczenia się. W komentarzach pojawiały się prośby o praktyczne wskazówki i przykładowe zadania. Oczywiście każdy nauczyciel wypracowuje swój model edukatoryjny, nie ma żadnych schematów, chodzi właśnie o to, by materiały dopasowywać do potrzeb konkretnych klas, uczniów. Nie ma jednego gotowego przepisu na edukatorium i na pewno wszystkie propozycje, jeśli się sprawdzą i przysłużą uczniom, będą cennym materiałem. Przychylając się jednak do prośby autorek wpisów, kilka bardziej praktycznych wskazówek. Proszę się jednak nie sugerować, wiem, że na pewno pojawiają się inne, lepsze rozwiązania. Liczę na rewanż i chętnie zapoznam się też z przykładami z innych szkół. Wymieniajmy doświadczenia!
A teraz, jak wygląda to u mnie:
1. Na początek warto umieścić „instrukcję obsługi”, czyli wskazówki dla uczniów, jak mają wykonywać zadania: czy indywidualnie, czy w grupach, jakie materiały będą im potrzebne, które zadania opracować np. w postaci prezentacji multimedialnej, które zadania są obowiązkowe, które dodatkowe. [ Ja zastosowała grafikę, którą wykorzystuję w każdym edukatorium, dzięki temu, gdy przy zadaniu pojawia się zielona ikonka z ludzikiem – od razu wiadomo, że to zadanie indywidualne, gdy ikona z trójką ludzików, trzymających się za ręce – praca w grupach a jak ikonka komputera – prezentacja multimedialna, są też wykrzykniki, czyli te zadania, na które należy zwrócić szczególną uwagę, np. do powtórzenia]
2. Pierwsze edukatoria opracowywałam dla większych działów – np. na 7 g. lekcyjnych. Niestety przy 1 godz. tygodniowo i sporej absencji nie sprawdziło się to najlepiej. Zdecydowanie chętniej uczniowie pracują z materiałami, przygotowanymi na 3-4 godziny.
3. Zaczynam od pytania – otwieracza, czyli takiego które skupi uwagę wszystkich i wprowadzi w temat. Może być bardzo luźno związane z zasadniczą treścią. Chodzi o to, by uczniowie „kupili temat” i zaczęli dyskutować.
4. Zadania powinny mobilizować uczniów, do odszukiwania informacji. Aby rozwiązać problem, potrzebne będzie im zapoznanie się z treściami, które w tradycyjnej lekcji otrzymaliby ode mnie w formie gotowej notatki/wykładu. W edukatorium poszukują ich sami, np. żeby spisać prawa, które przysługują nam, gdy skręcimy kostkę na wczasach we Włoszech, najpierw odszukają informacji o prawach obywatela do opieki medycznej w krajach strefy Schengen.
5. Kilka przykładowych zadań:

– z edukatorium „ Środki masowego przekazu” – to zadanie, które mniej więcej uczniowie będą robić w połowie drugiej lekcji, stąd wskazówka, co należy przynieść.
Na kolejne zajęcia przynieście po 1 egzemplarzu dowolnej gazety codziennej.

Zadanie. W przyniesionych przez Was tytułach prasowych odnajdźcie po jednej informacji pełniącej funkcję:
a. Społeczną
b. Kulturową
c. Opiniotwórczą
d. Rozrywkową
e. Edukacyjną
[powycinajcie je z gazety i poprzyczepiajcie do karty odpowiedzi z odpowiednimi nagłówkami]

– z edukatorium „Obywatel w urzędzie” (zadanie zaznaczone kursywą jest nieobowiązkowe, dla chętnych).

Zadanie. Zastanówcie się, w jakiej sprawie można zorganizować w szkole referendum (wybierzcie temat), spiszcie zasady prowadzenia głosowania oraz argumenty, które Waszym zdaniem przekonają głosujących do Waszego pomysłu.
Zadanie domowe (do przyniesienia na ostatnie zajęcia): „SZKOLNE REFERENDUM” – opracujcie kartę do referendum z odpowiednio sformułowanym pytaniem i odpowiedziami do wyboru, podajcie minimum po 3 argumenty za i przeciw, opracujcie zasady głosowania: czas trwania, miejsce, skład komisji nadzorującej, sposób liczenia głosów, termin ogłoszenia wyników.
[ zadanie wykonajcie na kartkach lub w wersji elektronicznej]


– z edukatorium „Edukacja i praca w Polsce i UE”
Zadanie. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Czym się od siebie różnią? Odszukajcie tych pojęć w Ustawie o Systemie Oświaty .
Którym obowiązkom podlegają:
Karol, 7 lat
Agata, 17 lat
Julia, 19 lat
[odpowiedzi zapiszcie na karcie odp.]
Zadanie. Zapoznajcie się z prawami i obowiązkami ucznia, wymienionymi w podręczniku, które prawo ucznia jest Waszym zdaniem najważniejsze i dlaczego (wyjaśnijcie w zeszytach w kilku zdaniach)

Zadanie. Wyobraźcie sobie, że jesteście ministrem edukacji. Stwórzcie listę 5 najważniejszych Waszym zdaniem rzeczy, które chcielibyście zmienić w polskiej szkole (zarówno w strukturze szkolnictwa, w programach nauczania, jak i w sferze wychowawczej, relacji nauczyciel – uczeń)

Oczywiście uczniowie, oprócz książek, konstytucji, materiałów źródłowych, korzystają z internetu (najczęściej w telefonach). Dzisiaj jest to tak oczywiste, że zakaz szukania informacji w sieci, jest dla mnie bezzasadny.

Comments ( 1 )
  1. Joanna

    Czy zajęcia z edukatorium wprowadziła Pani też na lekcjach historii? Jeśli tak, czy uczniowie stali się „badaczami”?

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.