Posts tagged: układ limbiczny

Historia przyjazna mózgowi

Pierwszym niemieckim laureatem nagrody Nobla w dziedzinie literatury został historyk opisujący dzieje Imperium Rzymskiego Christian Matthias Theodor Mommsen (Nobla dostał w 1902 roku). Łatwo...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.