Daily Archives: 23 marca 2012

Zapętlona szkoła – część druga

Problemem dzisiejszego silnie zbiurokratyzowanego, przeracjonalizowanego, przeregulowanego i odhumanizowanego systemu edukacyjnego jest nie tylko zapętlenie skutkujące osiąganiem efektów z gruntu odwrotnych od zamierzonych, ale również...   Read More

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.